Over Mindfulness trainingen

Kijk voor informatie op mijn website www.mindfulmoves.nl

 

Vergoeding door jouw werkgever 

Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk dat zowel jonge als oudere medewerkers gedurende hun loopbaan zowel gezond als productief blijven werken. Veel bedrijven en organisaties hebben een scholingsbudget voor hun medewerkers voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Sommigen hebben een specifiek budget gericht op “duurzame inzetbaarheid.’
Je kunt de mogelijkheden ook navragen bij de bedrijfsarts.

In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee.

Zeker als het gaat om burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject.
Jouw werkgever kan besluiten om het het traject geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

 

Geen vergoeding door zorgverzekeraar

 

Docent/ begeleider

Ineke van Os.

Gecertificeerd trainer Mindfulness MBSR en MBCT.

Geregistreerd trainer bij CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

 

Persoonlijke begeleiding

Ik ben BATC therapeut 

aangesloten bij beroepsvereniging BATC

 

BR-02261 Cocoach.nu - J van Os

AGB zorgverleners code  90101469

AGB praktijkcode  90061002       

Klacht- en Tuchtrecht nr. KB. 1509.1851

Cocoach.nu    KvK 24480935 

 

Een afspraak maken?

 

Bel of mail me.

Ineke (J) van Os

Email  info@cocoach.nu 

Telefoon  06 2522 0552Geregistreerd trainer / coach bij